mask
Dr. İhsan Onay Sorumluluk ve Değerler Eğitimi
mask
Şimdi Başvur
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
mask
Sorumluluk ve Değerler Eğitimi

Sorumluluk ve Değerler Eğitimi

Günümüzde toplumsal ve kültürel değerlerde meydana gelen bozulmalar, değerlerin önemini kaybetmesi ve değersizleşmenin adeta bir değer olarak algılanmaya başlanması, değer eğitimini gündeme getirmiştir. Bu eğitim başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin velileri tarafından önemsenmektedir. Ancak bu eğitimin gerçekleştirilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.Sorumluluk & Değerler Eğitimi ve Amacı Nedir?


Güvennet Kariyer işbirliği ile verilen bu eğitimin amacı, bir eğitimci olarak değer eğitiminin öneminin anlaşılması, değer eğitimi verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yaklaşımları, ahlâki yargı ve ahlâki ikilem kavramları bağlamında yaşanan ikilemlerin değer eğitimi ile ilişkisi, planlama, öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bilişsel ve duyuşsal özelliklerde değer eğitimi etkinlik planlarının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlamaktır. Ayrıca değer eğitimi ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmaların bulgularına ilişkin değerlendirmeler yapılmış, değer eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları üzerinde durulmuştur.

Sorumluluk & Değerler Eğitimi çalışma alanları nelerdir?

 • Eğitimin amacına yönelik bilgi ve becerileri kazanan bireyler, bir değer eğitimcisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim veren özel kurumlarda,
 • Özel eğitim kurum ve kuruluşlarında
 • Kreşlerde
 • Dini danışmanlık merkezlerinde görev alabilirler.
mask
Sorumluluk ve Değerler Eğitimi kimler katılabilir?
 • Değer eğitiminin planlı etkinliklerle nasıl gerçekleştirilebileceğini öğrenmek isteyenler
 • Bu etkinliklerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir eğitim anlayışının kazandırılması planlamak isteyenler
 • Eğitimciler
 • Öğretmenler (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)
 • Öğretmen adayları
 • Din eğitimcileri
 • Dini danışmanlık hizmeti veren danışmanlar
 • Eğitici becerilerini geliştirmek isteyenler
 • Değerler alanında kendini geliştirmek isteyenler
 • Eğitim kurumlarında görev almak isteyen kişiler
 • Öğretmen adayı olan ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler
mask
Sorumluluk & Değerler Eğitiminin İçeriği Nedir?
 • Değer Eğitiminin önemi,
 • Değer Eğitimi kapsamında yer alan değerler,
 • Değer Eğitimi yaklaşımları,
 • Değer Eğitiminde bireyin ve paydaşların görev ve sorumlulukları,
 • Sorumluluk Değeri ve diğer değerler arasındaki ilişki,
 • Değer Eğitiminde Bilişsel Alan,
 • Değer eğitiminde Duyuşsal Alan,
 • Ahlaki Yargı ve İkilem / Değer Çatışmaları,
 • Değer Eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları,
 • Değer Eğitiminde gelişimsel özellikler,
 • Değer Eğitiminin planlanması ve yapılabilecek etkinlikler,
 • Değer Eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarının incelenmesi,
 • Genel Değerlendirme
mask
Dr. İhsan Onay / Akademisyen – Eğitmen
mask
Eğitim ve Deneyimleri
 • 2020 Temel Eğitim ABD Doktora (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 2012 İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Yüksek Lisans (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • 2008 Lisans Eğitimi Sınıf Öğretmenliği (KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi)
 • Araştırma Görevliliği - 6 yıl – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • 4 yıl akademik danışmanlık – Lisansüstü eğitim ve veri analizi
 • SPSS, AMOS, NVivo programlarının kullanımı ve veri analizi
 • Doktora Tez Konusu: Sorumluluk Değeri Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Kazanım Düzeylerine Etkisi
Akademik Çalışmaları
 • ICITS 2010 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, September 24-26 September 2010 Konya/TURKEY
 • VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi “Güncel Yaşamda Psikolojik Danışma ve Rehberlik” 16-18 Temmuz 2010
 • International Higher Education Congress: New Trends and Issues, 27-29 May 2011, Istanbul/TURKEY
 • Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi “Samsun Eğitim Şûrası 2012” 25-27 Ocak 2012 Uluslararası İnternet ve Şiddet Sempozyumu, 18 Eylül 2015, Canik Kültür Merkezi.
Bildiriler
 • 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlik Algıları” 8-10 Eylül 2011
 • IV. International Congress of Educational Research “Education For Active Ageing and Active Citienship” 04-07 May 2012 Yildiz Technical University, Istanbul/TURKEY
 • The Fifth International Congress of Educational Research “Peace, Memory & Education Research” – The Evaluatıon Of Teacher and Admınıstrator Vıews About The Effıcıency Of Student Club Practıces In Prımary Schools- 6-9 Haziran 2013 ÇANAKKALE/TURKEY
 • International Symposium on Social Studies Education III - Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Duyuşsal Alan Kazanımlarının Değerlendirilmesi - 28-30.04.2014 Gazi Üniversitesi Ankara/TURKEY
 • Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi - Türkiye’de 2005-2012 yıllarındaki okullaşma oranlarının yıllara göre dağılımının incelenmesi - 16-18.05.2014 Samsun/TURKEY
 • VI. International Congress of Educational Research - İlkokullarda Okul Kültürü Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi –05- 08.06.2014 Hacettepe Üniversitesi Ankara/TURKEY
 • VII. International Congress of Educational Research – Eğitim Fakültesi Ders Bilgi Paketlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi – 28-31.05.2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla/TURKEY
mask
Tanıtım Videosu
mask
Sertifika Hakkında

iccw

ICCW ONAYLI SERTİFİKA

INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER OF THE WORLD (DÜNYA ULUSLARARASI SERTİFİKASYON MERKEZİ) TARAFINDAN ONAYLANIP AKREDİTE EDİLEN VE TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE GEÇERLİ OLAN SERTİFİKALAR

iccw sertifika


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKA

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN VE E- DEVLETTE SORGULANIP GÖRÜNTÜLENEN SERTİFİKALAR

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

mask
Güvennet Kariyer sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
KABUL ET
close
Güvennet Kariyer Whatsapp Destek Hattı
HEMEN KAYIT OL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
DETAYLI BİLGİ AL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
Hemen Bilgi Al